VÁŽENÉ KOLEGYNĚ,
VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
MILÉ STUDENTKY,
MILÍ STUDENTI,

vítám Vás na osobních stránkách k volbě rektora Ostravské univerzity v Ostravě v  roce 2014, na kterých bych Vám rád především představil teze programu, který navrhuji pro naši univerzitu pro další léta.

Návrh jsem připravil na základě řady rozhovorů s kolegy i se studenty a těším se na budoucí podzimní diskuse na setkáních s akademickou obcí.

Podpis

Programové prohlášení

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

vzhledem k tomu, že nealkoholická steatohepatitida je považována za nejčastější příčinu náhodné elevace jaterních enzymů v Evropě i v USA, a je součástí metabolického syndromu, bude se pravděpodobně vyskytovat stále častěji. Ve vlastní léčbě je jednoznačně nejúčinnější redukce váhy dosažená změnou životního stylu, která zlepšuje i histologický nález.

více informací