Jan Lata

Osobní data

Narozen 31. 8. 1953 v Brně, ženatý, 3 děti.


Vzdělání
1971
Střední všeobecně vzdělávací škola, Brno, Královo Pole
1971 - 1977
Lékařská fakulta UJEP Brno

Postgraduální vzdělání
1981
Atestace z vnitřního lékařství
1985
Atestace z gastroenterologie
1992 III. - IV.
Kurz v gastroenterologii, Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Holandsko
1993 I. - VI.
Studijní pobyt Service de gastro-hepato-enterologie, Université deBourgogne, Dijon, Francie
1994 XI.
Studijní pobyt Service de hepatology, Clichy, Francie
1996 XI.
Studijní pobyt Hopital Saint Antoinne, Paříž, Francie
1999 III. - V.
Studijní pobyt Clinical Center for Liver Diseases, Southwestern Medical Center, The University of Texas, Dallas, USA

Kvalifikace
1977
MUDr.
1997
CSc.
2001
Habilitace docentem vnitřního lékařství MU
2006
Jmenován profesorem vnitřního lékařství

Zaměstnání
1977 - 1986
Lékař, III.interní klinika, Nemocnice u sv. Anny, Brno
1986 - 1988
Lékař specialista, General Hospital Al Agailat, Libye
1988 - 1989
Lékař, III.interní klinika, Nemocnice u sv. Anny, Brno
1989 - 1994
Odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Jednotka intenzivní péče Interní gastroenterologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno, Bohunice
1995 - 2001
Odborný asistent, vedoucí JIP Interní gastroenterologické kliniky, FN Brno
2001 - 2007
Docent vnitřního lékařství, vedoucí Metabolické JIP
2007 - 2010
Přednosta Interní hepatogastroenterologické kliniky FN a LF MU Brno
2010 - doposud
Profesor, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Akademické funkce
2006 - 2010
Proděkan pro vnější vztahy, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
2011 - doposud
Prorektor pro vědu a vnější vztahy Ostravské univerzity v Ostravě

Jazykové znalosti

Angličtina, francouzština


Členství v odborných společnostech

Česká hepatologická společnost - od r. 2006 člen výboru

American Association for the Study of Liver Diseases

Česká gastroenteroogická společnost - od 2012 člen revizní komise výboru

International Ascites Club

Česká internistická společnost


Vědecká činnost

Člen komise pro atestační zkoušky z gastroenterologie, IPVZ

Člen Komise pro obhajoby doktorandských disertačních prací v oboru vnitřního lékařství

LF MU 2003 - 2010

Člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity 2006 - 2010

Člen Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě 2010 - 2013

Člen Vědecké rady Ostravské Univerzity 2011 -

Člen Vědecké rady Vysoké školy báňské - technické univerzity 2013 -


Řešené granty
Hlavní řešitel grantů IGA
  1. NK 6661-3 „Vliv infekce na vznik akutního krvácení z jícnových varixů a ovlivnění průběhu léčby tohoto krvácení antibiotiky“ 2001 - 2003 (hodnocen v kategorii A)
  2. NK 7366-3 „Probiotika a střevní bakteriální translokace“ 2003 - 2005 (hodnocen v kategorii A, navržen na Cenu ministra za rok 2005)
  3. NR 9084-3 „Vliv definované nutriční podpory na výskyt infekčních komplikací u nemocných s jaterní cirhózou“ 2006 - 2008 (hodnocen v kategorii A)
  4. NR 9116-3 „Možnosti ovlivnění infekčních komplikací v před a potransplantačním
  5. období probiotiky u ortotopické jaterní transplantace“ 2006 - 2008 (hodnocen v kategorii A)
  6. NR 9310-3 „Vliv probiotik na endotoxémii a infekční komplikace u nemocných s těžkou akutní pankreatitidou” 2007 - 2009
  7. NS 9868-3 „Keratinové fragmenty jako serologický ukazatel u nemocných s alkoholickou jaterní cirhózou“ 2009 - 2011
Spoluřešitel
  1. GAČR č. 311/98/0648 „Optimalisace isolace, kultivace, enkapsulace a kryopreservace lidských hepatocytů s výhledem alotransplantace“ 1998-2000 (hlavní řešitel P. Dítě)
  2. IGA MZ NK 6947 „Ligace vs betablokátory v primární prevenci krvácení z jícnových varixů“ (hlavní řešitel P. Dastich, IKEM Praha) 2002-2004
  3. Výzkumný záměr Nové možnosti diagnostiky a imunomodulace u infekčních onemocnění LF PU VZ MSM č. 6198959223 (2007 - 2011)

Ocenění
2005
cena České hepatologické společností za nejlepší publikaci v oblasti hepatologie (monografiie „Urgentní stavy v hepatologii“)
2001
cena prof. Hořejšího za nejlepší práci v oblasti portální hypertenze - monografie „Portální hypertenze při jaterní cirhóze a její důsledky“
2003
cena prof. Hořejšího za nejlepší práci v oblasti portální hypertenze „Spontantous bacterial peritonitits in the Czech republic: prevalence and aetiology“
2005
cena prof. Hořejšího za nejlepší práci v oblasti portální hypertenze „Variceal bleeding in portal hypertension: bacterial infection and comparison of efficacy of intravenous and per-oral application of antibiotics - a randomized trial“

Bibliografie

H-index 10 (Web of Knowledge), 12 (Scopus)

116 článků in extenzo, z toho 30 v zahraničí

Tři monografie jako hlavní autor, sedm monografií a jedna zahraniční monografie jako spoluautor. Spoluautor: šest učebnic a tři skripta


Veřejná činnost

Zakladatel a předseda správní rady nadačního fondu Pro Panacea (od r. 2008)

www.propanacea.cz


Další pracovní činnosti

Odborná gastroenterologická a hepatologická ambulance, Surgal Clinic, Brno, úvazek 0,1