Jan Lata

Osobní data

Narozen 31. 8. 1953 v Brně, ženatý, 2 děti.


Vzdělání
1971
Střední všeobecně vzdělávací škola, Brno, Královo Pole
1971 - 1977
Lékařská fakulta UJEP Brno

Postgraduální vzdělání
1981
Atestace z vnitřního lékařství
1985
Atestace z gastroenterologie
1992 III. - IV.
Kurz v gastroenterologii, Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Holandsko
1993 I. - VI.
Studijní pobyt Service de gastro-hepato-enterologie, Université deBourgogne, Dijon, Francie
1994 XI.
Studijní pobyt Service de hepatology, Clichy, Francie
1996 XI.
Studijní pobyt Hopital Saint Antoinne, Paříž, Francie
1999 III. - V.
Studijní pobyt Clinical Center for Liver Diseases, Southwestern Medical Center, The University of Texas, Dallas, USA

Kvalifikace
1977
MUDr.
1997
CSc.
2001
Habilitace docentem vnitřního lékařství MU
2006
Jmenován profesorem vnitřního lékařství

Zaměstnání
1977 - 1986
Lékař, III.interní klinika, Nemocnice u sv. Anny, Brno
1986 - 1988
Lékař specialista, General Hospital Al Agailat, Libye
1988 - 1989
Lékař, III.interní klinika, Nemocnice u sv. Anny, Brno
1989 - 1994
Odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Jednotka intenzivní péče Interní gastroenterologické kliniky, Fakultní nemocnice Brno, Bohunice
1995 - 2001
Odborný asistent, vedoucí JIP Interní gastroenterologické kliniky, FN Brno
2001 - 2007
Docent vnitřního lékařství, vedoucí Metabolické JIP
2007 - 2010
Přednosta Interní hepatogastroenterologické kliniky FN a LF MU Brno
2010 - doposud
Profesor, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Akademické funkce
2006 - 2010
Proděkan pro vnější vztahy, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
2011 - 2015
Prorektor pro vědu a vnější vztahy Ostravské univerzity v Ostravě
2015 - dosud
Rektor Ostravské univerzity v Ostravě
2017 - dosud
Místopředseda České konference rektorů

Jazykové znalosti

Angličtina, francouzština


Členství v odborných společnostech

Česká hepatologická společnost - od r. 2006 člen výboru

American Association for the Study of Liver Diseases

Česká gastroenteroogická společnost - od 2012 člen revizní komise výboru

International Ascites Club

Česká internistická společnost


Členství v odborných grémiích
2006 - 2010
Člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy University
2010 – dosud
Člen Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské University v Ostravě
2011 - dosud
Člen Vědecké rady Ostravské Univerzity
2014 - dosud
Člen Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
2015 - dosud
Člen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2016 - dosud
Člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace
2017 - dosud
Člen Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol
2018 – dosud
Člen Research Policy Working Group Evropské asociace univerzit
2018 - dosud
Člen Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
2018 - dosud
Člen Správní rady veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Ocenění
2005
cena České hepatologické společností za nejlepší publikaci v oblasti hepatologie (monografiie „Urgentní stavy v hepatologii“)
2001
cena prof. Hořejšího za nejlepší práci v oblasti portální hypertenze - monografie „Portální hypertenze při jaterní cirhóze a její důsledky“
2003
cena prof. Hořejšího za nejlepší práci v oblasti portální hypertenze „Spontantous bacterial peritonitits in the Czech republic: prevalence and aetiology“
2005
cena prof. Hořejšího za nejlepší práci v oblasti portální hypertenze „Variceal bleeding in portal hypertension: bacterial infection and comparison of efficacy of intravenous and per-oral application of antibiotics - a randomized trial“

Publikační činnost

Web of Science (41 záznamů, 468 citací, 460 bez autocitací, H index 12)

110 článků in extenzo, z toho 30 v zahraničí

Tři monografie jako hlavní autor

Sedm monografií a jedna zahraniční monografie jako spoluautor

Spoluautor: šest učebnic a tři skripta