Citace

Web of Science
Results found
43
Sum of the Times Cited
525
Sum of Times Cited without self-citations
517
Citing Articles
513
Citing Articles without self-citations
507
Average Citations per Item
12.21
h-index
12
Scopus
Dokumentů
110
Počet citací včetně autocitací
1001
H-index
15
Počet citací bez autocitací
884
H-index bez autocitací
14

 1. Práce původní
  1. Práce in extenso v českých a slovenských časopisech
   1. Lata J., Hertlová M, Kantorová I. Dialytická ultrafiltrace a reinfuze v terapii refrakterního ascitu. Čs. Gastroent. Výž., 1992, 5, s. 357-362. ISSN 1210-7824
   2. Kunovská M, Lata J., Dastych,M et al. Příspěvek k problematice obsahu zinku a mědi v krevním séru u osob s ulcerosní kolitidou. Čs. Gastroent. Výž. 1993, 33, s. 137-139. ISSN 1210-7824
   3. Hertlová M, Lata J., Dastych M.. Akrodermatitis enteropatica – Morbus Danbolt u 17 letého muže. Čs. Gastroent. Výž., 1993, 33, s. 166-168. ISSN 1210-7824
   4. Hertlová M, Lata J., Julínková K, Dítě P. Jednotka intenzivní péče metabolicko-gastroenterologická. Vnitřní Lék., 40, 1994, 10, s. 628-631. ISSN 0042-773X
   5. Lata J., Hertlová M, Dítě P, Matýšková M, Julínková K, Prášek.J. Změny koagulačních parametrů v průběhu dialytické ultrafiltrace a reinfuze ascitu intraperitoneálně. Čes. a Slov. Gastroent., 49, 1995, 6, s. 209-213. ISSN 1210-7824
   6. Hertlová M, Lata J., Vodička J, Štaudová M. Mentální anorexie – pohled internisty. Čas. Lék. Čes., 133, 1994, 24, s.759-761.ISSN 0008-7335
   7. Lata J., Dítě P, Julínková K, Prášek J. Vliv octreotidu na klinický průběh akutní pankreatitidy a hladinu volných kyslíkových radikálů a antioxidačních látek. Vnitř. Lék., 44, 1998, 9, s. 524-527. ISSN 0042-773X
   8. Lata J., Kuklínek P, Dítě P, Julínková K. Účinek paracentezy v.s. reinfuze koncentrovaného ascitu intraperitoneálně na opsoninovou aktivitu ascitu. Čes. a Slov. Gastroent., 52, 1998, 5, s. 157-160. ISSN 1210-7824
   9. Husová L, Lata J., Husa P, Pařízková R. Pseudomembranózní kolitida jako komplikace eradikační terapie infekce Helicobacterem pylori. Čes. a Slov. Gastroent., 53, 1999, 3, s.90-93. ISSN 1210-7824
   10. Husová L, Lata J., Husa P. Ataka maligní hypertermie vyvolaná kombinovaným účinkem succinylcholinjodidu, zvýšené tělesné námahy a abusu alkoholu. Vnitř Lék 1999; 12 (45): 716-719. ISSN 0042-773X
   11. Brůha R. Mareček Z, Špičák J, Hůlek P, Lata J., Petrtýl P et al.: Terlipresin (Remestyp) v léčbě krvácení z jícnových varixů a portální hypertenzní gastropatie: multicentrická, dvojitě slepá, randomizovaná studie účinnosti dvojího dávkování. Čes. a Slov. Gastroent., 54, 2000, 3, 101 - 107. ISSN 1210-7824
   12. Husová L, Lata J., Hušek K, Starý K, Husa P, Čáslava T, Kala Z. Primární amyloidóza jako neobvyklá příčina krvácení z trávicího ústrojí. Čes. a Slov. Gastroent., 54, 2000, 3, s. 112 – 117. ISSN 1210-7824
   13. Kunovská M, Dítě P, Lata J., Dolina J, Prášek J. Helicobacter pylori negativní léze gastroduodenální u osob léčených NSAID. Vnitř Lék , 46, 2000, 7, s. 384 – 386. ISSN 0042-773X
   14. Dítě P, Starý K, Tomanová M, Seifert K, Přecechtělová M, Dolina J, Lata J., Zbořil V. Incidence chronické pankreatitidy v České republice (region Morava). Čes Slov Gastroent 2000, 54,5, s. 172-174 ISSN 1210-7824
   15. Husová L, Šenkyřík M, Lata J., Hrbková V, Husa P, Dolina J, Podrábská M, Ouředníček P. Akutní pankreatitida jako cesta k diagnóze primární hyperparatyreózy. Vnitř Lék , 46, 2000, 10, s. 724 – 727 ISSN 0042-773X
   16. Novotný I, Lata J.. Chronická pankreatitida v EUS obraze – rozbor nově diagnostikovaných případů v průběhu 38 měsíců. Bratislava Medical Journal, 2000; 101(12): 649-653
   17. Šenkyřík M, Husová L, Lata J., Horálek F, Neubauer J. Neobvyklý případ obrovské brániční kýly u těhotné pacientky. Vnitř Lék 47, 2001, 3, s. 180 – 184 ISSN 0042-773X
   18. Husová J, Lata J., Šenkyřík M, Procházka V, Boudný J, Pavlovský Z, Husa P. Akutní krvácení z horní části trávicí trubice – naše zkušenosti. Vnitř. Lék., 47, 2001: 6: 354-360. ISSN 0042-773X
   19. Lata J., Dastych M jr, Šenkyřík M, Husová L, Starý K. Protektivní vliv esenciálních fosfolipidů na poškození jater úplnou parenterální výživou. Vnitř. Lék, 47, 9, 2001: 599-603. ISSN 0042-773X
   20. Lata J., Fejfar T, Krechler T, Musil T, Husová L, Šenkyřík M, Ševčíková A. Spontánní bakteriální peritonitida v České republice. Vnitř Lék 48, 2002, 2: 100 – 104. ISSN 0042-773X
   21. Lata J., Hůlek P, Fejfar T, Špičák J, Drastich P, Mareček Z, Brůha R, Husová L, Šenkyřík M. Rifaximin v léčbě jaterní encefalopatie. Vnitř. Lék 2002; 48,6: 578-582. ISSN 0042-773X
   22. Lukáš K. Bureš J, Dítě P, Ehrman J, Hep A, Hrnčárková H, Hůlek P, Konečný M, Lata J., Papík Z, Široký M, Špičák J, Tillich J, Závada F, Zavoral M. Klinický účinek itopridu (Ganaton) u pacientů s horní funkční dyspepsií. Čes a slov Gastroent Hepatol 2002; 56, 4: 146 – 152. ISSN 1210-7824
   23. Husová L, Šenkyřík M, Husa P, Lata J., Zbořil V. Pyoderma gangrenózum a ulcerózní kolitida.Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol, 2002; 56 (1): 14-18 ISSN 1210-7824
   24. Husová L, Lata J., Šenkyrík M, Husa P. Vliv bakteriální infekce na vznik a průběh akutního krvácení z jícnových varixů. Vnitřní lék. 2002; 48 (10): 989 – 992. ISSN 0042-773X
   25. Husová L, Lata J., Šenkyřík M, Juránková J, Husa P. Přítomnost bakteriální infekce u pacientů s akutním krvácením v důsledku portální hypertenze. Vnitřní lék. 2003; 49 (4): 258 – 262 ISSN 0042-773X
   26. Husová L, Šenkyřík M, Lata J., Husa P, Juránková J, Dastych M. Antibiotická profylaxe u pacientů s akutním krvácením v důsledku portální hypertenze – naše zkušenosti. Vnitř. Lék. 2003; (49),10: 808-812 ISSN 0042-773X
   27. Špičák J, Hejtmánková S, Hubaszová M, Antoš F, Bártová J, Čech P, Kasalický M, Kostka R, Lata J., Leffler J, Solař S. Svoboda P, Zavoral M. Antibiotická profylaxe infekčních komplikací u akutní pankreatitidy – výsledky randomizované studie s meropenemem. Čes. a slov. Gastroent. A Hepatolog., 2003; 57 (6): 222 – 227 ISSN 1210-7824
   28. Husová L, Šenkyřík M, Lata J., Stratil D, Hrobař P, Husa P, Utěšený J. Velkokapénková steatóza jater při celiakii. Vnitř. Lék. 2004; (50), 3: 244-248 ISSN 0042-773X
   29. Lata J., Juránková J, Husová L, Šenkyřík P, Dítě P, Dastych M, Příbramská V. Faktory podílející se na vzniku varikózního krvácení při portální hypertenzi – I. Část: bakteriální infekce a porovnání účinnosti intravenózního a perorálního podání antibiotik – randomizovaná studie. . Vnitř. Lék 2004; (50), 11: 830-835 ISSN 0042-773X
   30. Lata J., Husová L, Juránková J, Šenkyřík P, Dítě P, Dastych M jun, Dastych M, Kroupa R. Faktory podílející se na vzniku varikózního krvácení při portální hypertenzi – II. část: možný vliv poškození ledvin a malnutrice, mortalita. Vnitř. Lék 2004; (50), 12: 901-906 ISSN 0042-773X
   31. Lata J., Mareček Z, Fejfar T, Zdeněk P, Brůha R, Šafka V, Hůlek P, Hejda V, Dítě P, Stehlík J, Tozzi I. Účinnost podání terlipresinu ve srovnání s albuminem v prevenci oběhových změn po paracentéze tenzního ascitu. Randomizovaná multicentrická studie. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2005; 59(6): 293-298 ISSN 1210-7824
   32. Příbramská V, J. Juránková, Lata J., Šenkyřík M, Kroupa R. Evaluation of labelling and content of probiotics available in the Czech Republic Vnitř. Lék 2005; 12, 1021 - 1025 ISSN 0042-773X
   33. Kroupa R, Dastych M, Šenkyřík M, Lata J., Hotárková S, Hrobař P. Systémová AL-amyloidoza s dominujícíc klinickou manifestací v trávicím traktu. Vnitřní lékařství 2005; 51, 5:588-592 ISSN 0042-773X
   34. Lata J., Juránková J, Příbramská V, Frič P, Šenkyřík M, Dítě P, Kroupa R. Vliv podání Escherichia coli Nissle (Mutaflor) na střevní osídlení, endotoxemii, funkční stav jater a minimální jaterní encefalopatii u nemocných s jaterní cirhózou. Vnitř. Lék 2006; 52 (3): 215-220 ISSN 0042-773X
   35. P Prášek J, Lata J., Příbramská V. Evakuace žaludku u pacientů s jaterní cirhózou. Praktická radiologie, 2005 (10), 4: 25-27 ISSN 1211-5053
   36. Lata J., Příbramská V, Juránková J, Dítě P, Frič P, Kroupa R, Hyšpler R, Tichá A, Šenkyřík M. Střevní propustnost , hladina endotoxinu a změny bakteriální flóry u nemocných s jaterní cirhózou po podávání Escherichia Coli Nissle (Mutaflor). Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2006; 60(2): 70-72 ISSN 1210-7824
   37. Tachecí I, Drastich P, Suchánek Š, Lata J., Dědek P, Rejchrt S, Kopáčová M, Pozler O, Bureš J. Kapslová endoskopie - standard endoskopického vyšetření tenkého střeva. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(5): 269-275. ISSN 1210-7824
   38. Juránková J, Příbramská V, Lata J., Bauer P, Štosová T, Studeník P, Mejzlík V, Skácelová H, Koukalová D. Průkaz translokace bakterií ze střeva po transplantaci jater – první výsledky. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62, 5: 253 – 258 ISSN 1210-7824
   39. Dastych M, Šenkyřík M, Husová L, Lata J.. Malnutrice u jaterní cirhózy – patogeneze vzniku, klinický dopad a možnosti ovlivnění. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62 (2): 166 – 173
   40. 40. Lata J., Juránková J, Stibůrek O, Příbramská V, Šenkyřík M, Vaňásek T. Probiotika u akutní pankreatitidy – randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie. Vnitř. Lék 2010; 56 (2): 111-114 ISSN 0042-773X
   41. Lata J., Mrlianová H, Stibůrek O, Nožička J, Čermáková Z, Gottwaldová J. Drozd P. Kreatinové fragmenty jako sérologický ukazatel u nemocných s jaterní chorobou. Vnitř Lék 2011; 57(12): 1025-1028
  2. Práce in extenso v zahraničních časopisech bez IF (mimo Slovensko)
   1. Lata J., Dítě P, Kuklínek P, Julínková K, Hertlová M, Prášek J. Effects of intraperitoneal reinfusion of concentrated ascites on opsonic activity of ascites. Gastroenterologia Polska, 3, 1996, 2, s. 175-178. ISSN 1232-9886
   2. Lata J.. Management of refractory ascites. Acta Endoscopica Polona 1999; 9 (3-4): 77 – 81. ISSN 0867-4140
   3. Lata J., Kuklínek P, Husová L, Novotný I, Prášek J. Paracentesis vs. intraperitoneal reinfusion of concentrated ascites – effect on opsonic activity of ascites. Europ J Int Med 1999; 10: 209-213. ISSN 0953-6205
   4. Dítě P, Přecechtělová M, Novotný I, Soška V, Žáková A, Lata J..Chanages of reactive oxidative substances in patients with morphologically different degrees of chronic pancreatitis and effects of long-term therapy with natural antioxidants. Gastroenterologia Polska 2003; 10 (4): 379 – 383 ISSN 1232-9886
   5. Tacheci I, Rejchrt S, Drastich P, Lata J., Stehlik J, Novotny A, Spicak J, Dite P, Zavoral M, Lukas M, Bures J. Endoscopie par capsule – experience initiale en Républigue tchéque: étude rétrospective multicentrique. Acta Endoscopica, 2005; (35), 3: 329-338. ISSN: 0240-642X
  3. Práce in extenso v časopisech s IF
   1. Dítě P, Starý K, Novotný I, Přecechtělová M, Dolina J, Lata J., Zbořil V. Incidence of chronic pancreatitis in the Czech Republic. Europ J Gastroent Hepatol 2001; 13: 749-750, ISSN 0954-691X
   2. Smržová J, Dvořák Z, Lata J., Dítě P, Machala M, Bláha L, Šimánek V, Ulrichová J. Optimisation of porcine hepatocyte cryopreservation by comparison of viability and enzymatic acitivity of fresh and cryopreserved cells. Acta Vet. Brno 2001; 70: 141-147. ISSN 0001-7213
   3. Ulrichová J, Dvořák Z, Vičar J, Lata J., Smržová J, Šedo A. Cytotoxicity of natural compounds in hepatocyte cell cutlure models. The case of quaternary benzo/c/phenanthridine alkaloids. Toxicology Letters 2001; 125: 125-132.
   4. Bruha R, Marecek Z, Spicak J, Hulek P, Lata J., Petrtyl J, Urbanek P, Taimr P, Volfova M, Dite P . Double-blind randomized, comparative multicenter study of the effect of terlipressin in the treatment of acute esophageal variceal and/or hypertensive gastropathy bleeding. . Hepato-gastroenterology 2002 Jul-Aug;49 (46):1161-6
   5. Lata J., Hulek P, Vanasek T. Management of acute variceal bleeding. Dig Dis 2003; 21: 6-15 ISSN 0257-2753
   6. Dítě P, Lata J., Novotný I. Intestinal obstruction and perforation – the role of the gasatroenterologist. Dig Dis 2003; 21: 63-67 ISSN 0257-2753
   7. Lata J., Fejfar T, Krechler T, Musil T, Husova L, Šenkyrik M. Dolina J, Vanasek T. Spontaneous bacterial peritonitis in the Czech Republic: prevalence and aetiology. European Journal of Gastroenterology and Hepatology 2003: 15(7): 739 – 743 ISSN 0954-691X
   8. Šenkyřík M, Lata J., Husová L, Dite P, Husa P, Horálek F, Neubauer J. Unusual Bochdalek Hernia in Puerperium. Hepato-gastroenterology 2003;50, 53: 1449-1451. ISSN 0172-6390
   9. Svoboda P, Barton RP, Barbarash OL, Butylin AA, Jacobs BR, Lata J., Haire WD, Jaff MR, Firszt CM, Mouginis TL, Schuerr DM, Schulz GA, Schwartz LB, El-Shahawy MA. Recombinant urokinase is safe and effective in restoring patency to occluded central venous access devices: A multiple-center, international trial. Critical Care Medicine 2004; 32 (10): 1990-1996. ISSN 0090-3493
   10. Lata J., Juránková J, Husová Libuše, Šenkyřík Michal, Dítě Petr, Dastych Milan, Příbramská Veronika, Kroupa Radek. Variceal bleeding in portal hypertension: bacterial infection and comparison of efficacy of intravenous and per-oral application of antibiotics - a randomized trial. European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2005 17(10):1105-1110 ISSN 0954-691X
   11. Husová L., Lata J., Husa P, Senkyrik M, Juránková J, Díte P. Bacterial Infection and acute bleeding from upper gastrointestinal tract in patients with liver cirrhosis. Hepato-gastroenterology 2005;52: 1488-1490. ISSN 0172-6390
   12. Lata J., Juránková J, Doubek J, Příbramská V, Frič P, Dítě P, Kolář M, Scheer P, Kosáková D. Evaluation of labelling and content of commercial veterinary probiotics. Acta Vet. Brno 2006; 75 (1): 139 - 144 ISSN 0001-7213
   13. Lata J., Husová L, Juránková J, Šenkyřík M, Dítě P, Dastych M Jr, Dastych M, Kroupa R.Factors Participating in the Development and Mortality of Variceal Bleeding in Portal Hypertension – Possible Effects of the Kidney Damage and Malnutrition Hepato-gastroenterology 2006;53(69): 420-425 ISSN 0172-6390
   14. Lata J., Novotny I, Pribramska V, Jurankova J, Fric P, Kroupa R, Stiburek O. The effect of probiotics on gut flora, level of endotoxin and Child-Pugh score in cirrhotic patients: results of a double-blind randomized study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2007 Dec;19(12):1111-3. ISSN 0954-691X
   15. Kosakova D, Scheer P, Lata J., Doubek J. Influence of the Escherichia coli Nisle 1917 strain on complications of chronic experimental liver damage. Acta Vet. Brno 2007; 52 (3): 121 - 129 ISSN 0001-7213
   16. Lata J., Mareček Z, Fejfar T, Zdeněk P, Brůha R, Šafka V, Hůlek P, Hejda V, Dolina J, Stehlík J, Tozzi I. The efficacy of terlipressin in comparison with albumin in the prevention of circulatory changes after the paracentesis of tense ascites – a randomized multicentric study. Hepato-gastroenterology 2007; 54 (79): 1930 - 33 ISSN 0172-6390
   17. Hason S, Stepankova S, Kourilova A, Vetterl V, Lata J., Fojta M, Jelen F. Simultaneous Electrochemical Monitoring of Metabolites Related to the Xanthine Oxidase Pathway Using a Grinded Carbon Electrode. Anal Chem 2009, 81: 4302-4307
   18. Brůha R, Mareček Z, Procházka V, Lata J., et al. Double-Blind Randomized Multicenter Study Comparing the Efficacy and Safety of 10-Day to 5-Day Terlipressin Treatment of Bleeding Esophageal Varices. Hepato - Gastroenterology 2009;(56)90:390-394
   19. Lata J., Stiburek O, Kopacova M.Spontaneous bacterial peritonitis: A severe complication of liver cirrhosis. World J Gastroenterol 2009 November;15(44):5505-55
   20. Lata J.. Chronic Liver Diseases as Liver Tumor Precursors. Dig Dis 2010; 28(4-5): 596-599. ISSN 0257-2753
   21. Novotný I, Dítě P, Lata J., Nechutová H, Kianička B. Autoimmune pankreatitis – recent advances. Dig Dis 2010; 28 (4-5): 334-338.
   22. Lata J., Jurankova J, Kopacova M, Vitek P. Probiotics in hepatology. World J Gastroenterol 2011; 7(24):2890 -2896
   23. Drastich, P, Lata J., Petrtyl, J.; et al.: Endoscopic variceal band ligation compared with propranolol for prophylaxis of first variceal bleeding. ANNALS OF HEPATOLOGY 2011 Volume: 10, Issue: 2, Pages: 142-149
   24. Lata J.. Hepatorenal syndrome. World J Gastroenterol 2012 September 28; 18(36): 4978-4984
   25. Lata J.. Diagnosis and treatment of autoimmune hepatitis. Dig Dis. 2012;30(2):212-5. doi: 10.1159/000336704.
   26. Dítě P, Trna J, Kinkor Z, Novotný I, Lata J., Kianička B, Hermanová M. Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut and Liver, 2013; 7 (5), 621-624
   27. Kianička B, Lata J., Novotný I, Dítě P, Vaníček J. Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis. World J Gastroenterol 2013 November 28; 19(44): 8047-8055.
  4. Přehledové práce v excerpovaných časopisech
   1. Lata J., Dítě P, Hertlová M, Julínková K. Příspěvek k terapii refrakterního ascitu. Scripta Medica, 67, Suppl.1, 1994, s. 75-78. ISSN 1211-3395
   2. Lata J.. Zásady terapie ascitu při jaterní cirhoze. Čes. a Slov. Gastroent., 1995, 4, s. 135-140. ISSN 1210-7824
   3. Lata J.. Spontánní infekce ascitu. Vnitř. Lék., 42, 1996, 11, s. 789-791. ISSN 0042-773X
   4. Lata J.. Medikamentózní léčba krvácení z jícnových varixů při portální hypertenzi. Vnitř. Lék., 45, 1999, 4, s. 243-247. ISSN 0042-773X
   5. Dítě P, Přecechtělová M, Zbořil V, Lata J.. Diagnostika a terapie chronické pankreatitidy. Interní medicína pro praxi, 2, 2000, 1, s. 9-11. ISSN 1212-7299
   6. Dítě P, Přecechtělová M, Novotný I, Zbořil V, Lata J.. Principy konzervativní léčby chronické pankreatitidy. Vnitř Lék , 46, 2000, 3, s. 184 – 186. ISSN 0042-773X
   7. Smržová J, Lata J., Šimánek V, Ulrychová J. Bioarteficiální játra – alternativa v léčbě akutního jaterního selhání. Vnitř. Lék. 46, 2000, 4, s. 218- 224. ISSN 0042-773X
   8. Lata J.. Možnosti farmakologické prevence krvácení z jícnových varixů. Lék Obz 2000, 49,10, s. 327-330. ISSN 0457-4214
   9. Lata J.. Spontánní bakteriální peritonidida. Čes a Slov Gastroent 2000, 54, suppl 1, s. 34 - 38 ISSN 1210-7824
   10. Lata J.. Prophylaxis and treatment of spontaneous bacterial peritonitis. Progress in Hepato-Pharmacology, 5, suppl.1, s. 47, 2000 ISSN 1335-4957
   11. Smržová J, Ulrichová J, Dítě P, Lata J.. Transplantace hepatocytů – současný stav a výhledy do budoucna. Vnitř. Lék. 2001 47 (11): 790-796 ISSN 0042-773X
   12. Lata J., Vaňásek T. Portální hypertenze a ascites. Postgrad Med 3, 8, 2001: 917-921.
   13. Lata J., Šenkyřík M. Hepatorenální syndrom. Int med pro praxi 4, 2002, 1: 6 – 9. ISSN 1212-7299.
   14. Lata J.. Problematika jícnových varixů u nemocných s jaterní cirhózou. Int Med pro Praxi, 2002; 4,12: 582-586. ISSN 1212-7299
   15. Lata J.. Medikamentózní terapie portální hypertenze. Vnitř. Lék. 2003; (49),10: 339-342 ISSN 0042-773X
   16. Dítě, Novotný I, Lata J.: Kaustická poranění jícnu a žaludku. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol 2003; 57, 4: 146-149 ISSN 1210-7824
   17. Lata J., Vaňásek T, Příbramská V, Husová L. Medikamentózní léčba akutního krvácení z jicnových varixů – možnosti ovlivnění portální hypertenze a terapie infekce. Remedia 2003; 13 suppl: s 104-108.ISSN 0862-8947.
   18. Husová L, Husa P, Šenkyřík M, Lata J.. Prokalcitonin jako indikátor infekce u pacientů s jaterní cirhózou. Vnitř. Lék 2004; (50), 2: 153-156 ISSN 0042-773X
   19. Lata J., Příbramská V. Spontaneous bacterial peritonitis – a severe complication of liver cirrhosis. Folia Gastroenterologica et Hepatologica 2004; 2: 72-80 ISSN – 1214 – 4088
   20. Příbramská V, Lata J.. Probiotika a jejich možné využití v hepatologii. Čes. a slov. Gastroent. A Hepatolog., 2005; 59 (4): 172 – 176 ISSN 1210-7824
   21. Lata J.. Primární biliární cirhóza. Interní medicína pro praxi, 2006; 1: s. 6 –8. ISSN 1212- 7299
   22. Hůlek P, Vaňásek T, Lata J., Šafka V. Vývoj v léčbě portální hypertenze. Folia Gastroenterologica et Hepatologica 2005 (3); suppl 1: S32-S39 ISSN – 1214 – 4088
   23. Lata J.. Práce českých autorů v zahraničí. Čes. a slov. Gastroent. A Hepatolog., 2006; 60 (1): 43 – 44 ISSN 1210-7824
   24. Příbramská V, Lata J.. Možnosti probiotik v hepatologii. Klin Farmakol Farm 2006;20:150-153
   25. Lata J.. Akutní jaterní selhání. Gastroenterologia pre prax 2006 (5); 4: 231-234 ISSN 1336-1473
   26. Lata J., Příbramská V. Spontánní bakteriální peritonitida. Lek Obz 2006 (55); 12:501-503 ISSN 0457-4214
   27. Lata J., Juránková J, Příbramská V, Ostřížek T. Probiotika v gastroenterologii a hepatologii. Int Med Prax 2007; 1: 7-10. ISSN 1212- 7299
   28. Stibůrek O, Příbramská V, Lata J.. Místo probiotik v léčbě (nejen) gastrointestinálních chorob. Med Prax 2008; 6: 258 - 260 ISSN 1214- 8687
   29. Juránková J, Lata J., Příbramská V, Koukalová D. Intestinal microflora part I – general overview. Folia Gastroenterologica et Hepatologica, 2008; 4: 50 – 160 ISSN 1214-4088
   30. Juránková J, Lata J., Příbramská V, Koukalová D. Intestinal microflora (part II – antibiotics, bacterial overgrowth, bacterial translocation) Folia Gastroenterologica et Hepatologica, 2009; 1(7): 12-20. ISSN 1214-4088
   31. Lata J., Kroupa R, Novotný I, Vaňásek T. Akutní krvácení z horní části gastrointestinálního traktu. Vnitř Lék 2009; 55 (suppl l): S 29 – 33. ISSN0042-773X
   32. Lata J., Vaňásek T, Stibůrek O. Jaterní cirhóza a její léčba. Vnitř Lék 2009; 55 (9): 774-778. ISSN0042-773X
   33. Lata J., Juránková J, Stibůrek O. Probiotika v hepatologii. Postgrad Med 2009, suppl. L: 54-57.
   34. Lata J., Stibůrek O. Preventivní podání antibiotik a probiotik u těžké akutní pankreatitidy. Vnitř Lék 2010; 56 (6): 582-584. ISSN0042-773X
   35. Lata J., Příbramská V. Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fregmenty a léčba. Medicína pro praxi, 2011, 8 (8): 321-324.
   36. TACHECI, I., LATA, J., REJCHRT, S., KOPÁČOVÁ, M., BUREŠ, J. Standard ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, sv. 65, s. 195-201.
   37. Lata J., Juránková J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probatika u některých interních chorob. Interní Med 2011; 13 (2): 63-69
   38. Brůha R, Drastich P, Fejfar T, Hůlek P, Lata J. et al. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu krvácení do zažívacího traktu při portální hypertenzi. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, sv. 3, s. 141-201.
   39. DÍTĚ, P., NOVOTNÝ, I., KIANIČKA, B., LATA, J., FLOREÁNOVÁ, K. Postavení blokátorů protonové pumpy v terapii stavů indukovaných žaludeční kyselinou chlorovodíkovou. Medicína po promoci. 2011, roč. 12, s. 3-6.
   40. DÍTĚ, P., NOVOTNÝ, I., LATA, J., RŮŽIČKA, M., GERYK, E., KIANIČKA, B. Autoimunitní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní sklerotizující cholangitida. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 254-257.
   41. DÍTĚ, P., NOVOTNÝ, I., KINKOR, Z., HERMANOVÁ, M., TRNA, J., LATA, J., RŮŽIČKA, M., PŘECECHTĚLOVÁ, M., KIANIČKA, B. Autoimunní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní mastitida. Gastroentrologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 22-25.
   42. Lata J., Juránková J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. Med.praxi 2012; 9(3): 106-112
   43. Lata J.. Hepatorenální syndrom. Interní Med 2013; 15(8-9): 253-255
 2. Excerpovaná abstrakta
  1. Hertlová M, Kantorová I, Lata J.. Morbus Danbolt u 17-letého muže. Čs. Gastroent. Výž., 1991, 5, s. 223. ISSN 1210-7824
  2. Kunovská M. Lata J., Dastych M. Příspěvek k problematice obsahu zinku a mědi v krevním séru u osob s chronickým nespecifickým střevním zánětem. Čs. Gastroent. Výž., 1991, 5, 223. ISSN 1210-7824
  3. Lata J., Kantorová I, Hertlová M. Léčba refrakterního ascitu dialytickou ultrafiltrací a reinfuzí intravenozně a intraperitoneálně. Čs. Gastroent. Výž., 1991, 5, s. 239. ISSN 1210-7824 ISSN 1210-7824
  4. Lata J., Hertlová M, Julínková K, Matýšková M, Dítě P, Prášek J. Dialytic ultrafiltration and reinfusion of ascites intraperitoneally – danger of DIC? Gut, 35, 1994, suppl. 4, s.A158. IF
  5. Lata J., Hertlová M, Dítě P, Kuklínek P, Julínková K, Dastych M, Prášek J. Dialytic ultrafiltration and reinfusion of ascites intraperitoneally: effect on the defense proteins of ascitic fluid. Endoscopy, 7, 1995, s. 12. ISSN 0013-726 X IF
  6. Lata J.. Ascites při portální hypertenzi. Čes. a Slov. Gastroent., 49, 1995, 3. s. 102. ISSN 1210-7824
  7. Lata J., Kuklínek P, Dítě P, Julínková K, Hertlová M, Prášek J. Dialytic ultrafiltration and reinfusion of ascites intraperitoneally vs. paracentesis in the treatment of refractory ascites: effect on ascitic fluid opsonic activity. J. Hepatol, suppl. 1, 25, 1996, s. 117. ISSN 0169-5185 IF
  8. Lata J., Dítě P, Julínková K. Effects of octreotid on clinical course of acute pancreatitis, free oxygen radicals and vitamins A,C,E. Digestion, 59, suppl. 3, 1998, s. 453. ISSN 0012-2823 IF
  9. Dítě P, Přecechtělová M, Soška V, Lata J.. Oxygen radicals and long-term antioxidant therapy in chronic pancreatitis patients. Digestion, 59, suppl. 3, 1998, s. 504. ISSN 0012-2823 IF
  10. Ulrichová J, Šimánek V, Lata J., Dítě P. Cytoprotektivní účinek flavonolignanů ze silybum marianum na lidský hepatocyt. Čs. Fyziologie, 47, 1998, 4, s. 167-168. ISSN 1210-6313
  11. Brůha R, Mareček Z, Petrtýl J, Urbánek P, Špičák J, Taimr P, Hůlek P, Volfová M, Dítě P, Lata J.. Mullticentrická, dvojitě slepá, randomizovaná srovnávací studie účinnosti dvojího dávkování terlipresinu (Remestyp) i.v. u nemocných s krvácejícími jícnovými varixy. Čes. a Slov. Gastroent., 1999, 53, suppl 12, s. 65. ISSN 1210-7824
  12. Lata J., Brychta T, Husová L, Boudný J. Vliv terlipresinu (Remestyp) v dávce 1 mg i.v. na portální tlak a srdeční funkce. Čes. a Slov. Gastroent., 1999, 53, suppl 12, s. 68. ISSN 1210-7824
  13. Husová L, Lata J., Starý K, Husa P, Čáslava T, Kala Z. Primární amyloidóza, jako neobvyklá příčina krvácení z gastrointestinálního traktu. Čes. a Slov. Gastroent., 1999, 53, suppl 12, s. 91. ISSN 1210-7824
  14. Brůha R., Mareček Z., Špičák J., Hůlek P., Lata J.., Petrtýl P. et al.: Double blind randomized, comparative multicenter study of the effect of terlipressin in the treatment of acute oesophageal variceal and/or hypertensive gastropathy bleeding. J Hepatol, 2000, 32 (Suppl 2), 68. ISSN 0169-5185 IF
  15. Husová L, Lata J., Hušek K, Starý K, Husa P. Primární amyloidoza jako neobvyklá příčina krvácení s gastrointestinálního traktu. Čes. a Slov. Gastroent., 2000, 54, 3, A6. ISSN 1210-7824
  16. Špičák J, Hubaczová M, Antoš F, Bártová I, Čech P, Kasalický M, Kostka R, Lata J., Loffler J. Antibiotic prophylaxis of infectious complications in severe acute pancreatitis: preliminary results of a controled study. Chinese J Gastroent 2000, 5 suppl. A103. ISSN 1008-7125.
  17. Smrzová J, Ullrichová J, Šimánek V, Lata J.., Dítě P, Adler J. Optimization of porcine hepatocytes cryopreservation. Gut 2000; 47 (suppl III), A 156 - 157. ISSN 0017 5749. IF
  18. Hubaczová M, Špičak J, Antoš F, Bártová I, Čech P, Kasalický M, Kostka R, Lata J., Leffler J, Zavoral M. The role of antibiotic treatment in severe form of acute pancreatitis: a randomized prospective study. Gut 2000; 47 (suppl III), A 142. ISSN 0017 5749 IF
  19. Dastych M, Lata J., Šenkyřík M, Husová L, Kroupa R. Essential phospholipids can protect liver against the impairment caused by total parenteral nutrition. J Hepatol 34, suppl. 1, 2001, 204. IF
  20. Lata J., Starý K, Husová M, Šenkyřík M. Variceal bleeding in the Czech Republic and effect of alcohol pyrosis and nonsteroidal antiflogistic drugs. Advances in Clinical and Experimental medicine 2001; 10,3, 324. ISSN 1230-025X
  21. Smržová J, Dvořák Z, Dítě P, Lata J., Ulrichová J, Šimánek V. Porcine hepatocyte cryopreservation and metabolic characteristics of cryopreserved cells. Advances in Clinical and Experimental medicine 2001; 10,3, 324. ISSN 1230-025X
  22. Lata J., Starý K, Vlček P, Vránek P, Švehláková R, Šťastný J, Prchal D, Šefr R, Vyskočil L, Šenkyřík M, Husová L. Krvácení z horního trávicího ústrojí v důsledku portální hypertenze – alarmující výsledky epidemiologické studie v regionu Jižní Moravy. Čes. a Slov. Gastroent., 2001, 55, suppl 1, s. 70-71. ISSN 1210-7824
  23. Lata J., Fejfar T, Krechler T, Musil D, Husová L, Šenkyřík M. Spontánní bakteriální peritonitida v České republice. Čes. a Slov. Gastroent., 2001, 55, suppl 1, s. 71. ISSN 1210-7824
  24. Dolina J, Plottová Z, Vlčková P, Hep A, Kroupa R, Munzová H, Novotný I, Lata J., Kunovská M. Manometrie jícnu a pH metrie u pacientů s Barrettovým jícnem. Čes. a Slov. Gastroent., 2001, 55, suppl 1, s. 48. ISSN 1210-7824
  25. Husová L, Lata J., Šenkyřík M. Důsledky portální hypertenze – krvácení z varixů – naše zkušenosti. Čes. a Slov. Gastroent., 2001, 55, suppl 1, s. 59. ISSN 1210-7824
  26. Šenkyřík M, Starý K, Lata J., Vlček P, Vránek P, Švehláková R, Šťastný J, Prchal D, Šefr R, Vyskočil L, Husová L. Etiologické faktory vedoucí ke vzniku krvácení z horního GIT v důsledku portální hypertenze. Čes. a Slov. Gastroent., 2001, 55, suppl 1, s. 88. ISSN 1210-7824
  27. Lukáš K, Bureš J, Dítě P, Ehrmann J, Hrnčárková H, Hůlek P, Konečný M, Lata J., Papík Z, Široký M, Špičák J, Tillich J, Závada F, Zavoral M. Klinický účinek itopridu (Ganaton)u pacientů s horní funkční dyspepsií. Čes. a Slov. Gastroent., 2001, 55, suppl 1, s. 72 ISSN 1210-7824
  28. Lata J., Krechler T, Musil D, Husová L, Senkyrik M. Spontaneous bacterial peritontitis (SBP) in the Czech republic and impact of the portal pressure on SBP J Gastroent Hepatol 2002, 17 (Suppl.) A714 IF
  29. Spicák J, Hubaczová M, Antoš F, Bártová I, Cech P, Kasalický M, Kostka R, Lata J., Leffler J, Zavoral M. The role of antibiotic treatment in severe form of acute pancreatitis: a randomized prospective study. J Gastroent Hepatol 2002, 17 (Suppl.) A499 IF
  30. Lata J., Hůlek P, Spicak J, Fejfar T, Drastich P, Marecek Z, Bruha R, Husova L, Senkyrik M.. Safety and efficacy of Rifaximin in the treatment of hepatic encefalopathy in liver cirrhosis. Hepatology, 2002; 36,4, pt2, 519 A (abstr.) IF
  31. Lata J., Husova L, Senkyrik M, Jurankova J, Dastych M. Bacterial infection in variceal bleeding and effect of oral and intravenous antibiotic: preliminary results. Hepatology, 2002; 36,4, pt2, 509 A (abstr.) IF
  32. Husová L, Lata J., Senkyrik M, Jurankova J, Dastych M, Husa P. Dependence of acute variceal bleeding in the presence of bacterial infections in cirrhotic patients. Gut 2002; 51 (Suppl III) A 178 (abstr). IF
  33. Husová L, Šenkyřík M, Lata J., Husa P, Juránková J. Bacterial infection in patients with acute bleeding as a result of portal hypertension. Biomedical Papers. 2003; 147, suppl. 1, 38 – 39. ISSN 1213-8118
  34. Drastich P, Lata J., Petrtýl J, Procházka V, Vaňásek T, Zdeněk P, Špičák J. Endoscopic variceal band ligation in comparison with betablockers in the prophylaxis of the first variceal bleeding in patients with liver cirrhosis: preliminary results of the “BLOK” study. Biomedical Papers. 2003; 147, suppl. 1, 68 ISSN 1213-8118
  35. Lata J., Marecek Z, Bruha R, Fejfar T, Hejda Z, Stehlik J, Tozzi I, Zdenek P. Comparison of the effect of albumin and terlipressin in the prevention of postparacentesis circulatory dysfunction after paracentesis of tense ascites: preliminary results of a randomized multicentric study. Gastroenterology 2004; 126, 4, (suppl. 2) A730 (abstr). IF
  36. Lata J., Marecek Z, Bruha R, Fejfar T, Hejda Z, Stehlik J, Tozzi I, Zdenek P, Klabenesova I. The effect of albumin and terlipressin on postparacentesis circulatory dysfunction after paracentesis of tense ascites: a randomized multicentric study. Gut 2004; 53 (Suppl VI) A 257 IF
  37. Drastich P, Lata J., petrtyl J, Prochazka V, Vanasek T, Zdenek P, Spicak J. Endoscopic variceal band ligation in comparison with propranolol in prophylaxis of first variceal bleeding in patients with liver cirrhosis: the “BLOK” study. Gut 2004; 53 (Suppl VI) A 258 IF
  38. Drastich P, Lata J., petrtyl J, Prochazka V, Vanasek T, Zdenek P, Spicak J. Endoscopic variceal band ligation in comparison with propranolol in prophylaxis of first variceal bleeding in patients with liver cirrhosis. Gastroenterology 2005; 128; (Suppl 2) A 668 IF
  39. Lata J., Vanasek T. Pharmacologic and endoscopic treatment of bleeding esophageal varices. Hepato-Gastroenterology 2005; 52 (Suppl 1) A 22 IF
  40. Lata J., Jurankova J, Fric P, Pribramska V, Senkyrik M. The effect of probiotics on gut flora, level of endotoxin and minimal encephalopathy in cirrhotic patients; preliminary results of double blind randomized study. Gut 2005; 54 (suppl VII) A 74 IF
  41. Lata J., Juránková J, Příbramská V, Doubek J, Frič P, Scheer P, Kosáková D, Šenkyřík M, Kroupa R, Navrátil P. Obsah bakterií v probioticích dostupných na českém trhu. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatolog., 2005; 59 (Suppl. 2) 48 ISSN 1210-7824
  42. Lata J., Mareček Z, Fejfar T, Zdeněk P, Brůha R, Šafka V, Hůlek P, Hejda V, Dítě P, Stehlík J, Tozzi I. Účinnost podání terlipresinu ve srovnání s albuminem v prevenci oběhových změn po paracentéze tenzního ascitu. Randomizovaná multicentrická studie. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatolog., 2005; 59 (Suppl. 2) 48 ISSN 1210-7824
  43. Příbramská V, Lata J., Juránková J. Ovlivnění střevní mikroflóry, hladiny endotoxinu a minimální jaterní encefalopatie u nemocných s jaterní cirhózou. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatolog., 2005; 59 (Suppl. 2) 48 ISSN 1210-7824
  44. Husová, L., Lata, J., Husa, P., Šenkyřík, M., Juránková, J., Dítě, P.: Bacterial infection and acute bleeding from upper gastrointestinal tract in patients with liver cirrhosis. Global Antiviral Journal, 1, 2005, Suppl. 2, s. 54-55 (Abstrakt č. 55). ISSN 1556 9047.
  45. Příbramská V, Lata J., Juránková J, Šenkyřík M, Kroupa R. Vliv probiotik na střevní flóru, hladinu endotoxinu a minimální jaterní encefalopatii u nemocných s jaterní cirhózou – předběžné výsledky dvojitě slepé randomizované studie. . Čes. a slov. Gastroent. a Hepatolog., 2005; 59 (5) s. 263 ISSN 1210-7824
  46. Juránková J, Lata J., Příbramská V, Šenkyřík M, Součková M, Vrba M. Efekt probiotik na složení střevní vlóry a hladinu endotoxinu v krvi u pacientů s jaterní cirhósou.Správy klinickej mikrobiológie, 2005; (5), SB/2005, s. 74
  47. Lata J., Pribramska V, Jurankova J. The effect of probiotics on dysmicrobia and level of endotoxin in cirrhotic patients. Liver International, 2006; 26 (suppl 1): 31 ISSN 1399-1698
  48. Juránková J, Lata J., Příbramská V, Šenkyřík M, Kroupa R. Obsah bakterií v probiotických preparátech používaných v humánní a veterinární medicíně. Správy klinickej mikrobiológie 2006(VI); 3: 62 ISSN 1335-8219
  49. Lata J., Juránková J, Fric P, Pribramska V, Senkyrik M. Probiotics and Its Effect on Level of Endotoxin and Child-Pugh Score in Cirrhotic Patients. Hep Int 2007; 1: 235 (abstr)
  50. Juránková J, Příbramská V, Lata J., Sauer P, Skácelová H, Mejzlík V, Studeník P. Průkaz bakteriální translokace po transplantaci jaterní monitorací bakteriálního osídlení a hladiny endotoxinu v krvi? Čes. a slov. Gastroent. a Hepatolog., 2007; 61 (2) suppl.2 55-56 ISSN 1210-7824
  51. Dastych M. Šenkyřík M., Lata J., Husová L. Klidový energetický výdej a základní antropometrické měření u pacientů s jaterní cirhózou Child B-C. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatolog., 2007; 61 (2) suppl.2 50-51 ISSN 1210-7824
  52. Příbramská V, Juránková J, Lata J., Mejzlík V, Studeník P. Bakteriální osídlení a hladina endotoxinu u půacientů zařazených na čekací listinu pro transplantaci jater. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatolog., 2007; 61 (2) suppl.2 39-40 ISSN 1210-7824
  53. Lata J., Juránková J, Fric P, Pribramska V. The Effect of Probiotics On Gut Flora, Level of Endotoxin and Child-Pugh Score in Cirrhotic Patients- Results of Double Blind Randomized Study. Gastroenterology 2007; 132 (4) (Suppl. 2): A797-798 IF
  54. Lata J., Juránková J, Příbramská V, Stibůrek O. Probiotika v hepatogastroenterologii. Vnitř. Lék 2007; 53 (9): P15-16 ISSN 0042-773X
  55. Juránková J, Příbramská V, Lata J., Skácelová H, Majzlík V, Studeník P. Možnosti ovlivnění složení střevní flóry, bakteriální translokace, hladiny endotoxinu a výskytu infekčních komplikací podáním probiotik u pacientů před a po transplantaci jater – předběžné výsledky. Správy klinickej mikrobiologie. 2007 VII (SB): 31 ISSN 1335-8219
  56. Husová, L., Lata, J., Šenkyřík, M., Dastych, M., Husa, P.: Influence of bacterial infection on appearance and prognosis of bleeding in patients with liver cirrhosis. International Journal of Infectious Diseases, 12, 2008, Suppl. 1, elektronická verze (čísla stran neuvedena). IF
  57. Dastych M, Šenkyřík M, Lata J., Kroupa R, Dastych M srov. Faktory ovlivňující nutriční profil pacientů s jaterní cirhózou. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62 (suppl 3): 9
  58. Juránková J, Příbramská V, Lata J.. Hladina endotoxinu jako marker bakteriální translokace – kasuistiky. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62 (suppl 3): 17
  59. Příbramská V, Juránková J, Lata J., Studeník P. Monitorace bakteriálního osídlení a hladina endotoxinu u pacientů před transplantací jater v Brně. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62 (suppl 3): 28
  60. Stibůrek O, Lata J., Kunovská M. Úskalí vyšetření kolonickou kapslí . první zkušenosti. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62 (suppl 3): 30
  61. Lata J., Stibůrek O, Juránková J, Šenkyřík M. Vliv probiotik na bakteriální translokaci v průběhu akutní pankreatitidy. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2009; 63 (suppl 1): 30
  62. Stibůrek O, Kunovská M, Lata J.. Vyšetřovat tračník kapslí? Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2009; 63 (suppl 1): 37
  63. Šlapák J, Dastych M, Lata J., Husová L, Šenkyřík M, Kroupa R. Význam sledování bilance sodíku pro predikci průběhu těžké akutní pankreatitidy. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2009; 63 (suppl 1): 39
 3. Monografie
  1. Hlavní autor
   1. Lata J., Dítě P, Hůlek P, Krajina A, Král V, Šafka V. Portální hypertenze při jaterní cirhóze a její důsledky. Plzeň: GAAN CZ, 2000, ISBN 80-238-5236-1
   2. Lata J., Vaňásek T a kol. Kritické stavy v hepatologii. Grada Publishing 2005 ISBN 80-247-0404-8
   3. Lata J., Bureš J, Vaňásek edit. Gastroenterologie Galen 2010, ISBN 978-80-7262-692-2
  2. Spoluautor
   1. Lata J.. Spontaneous bacterial peritonitis. In: Horak J. edit..Lectures - Prague Hepatology Meeting 2003, S 37-39. ISBN 80-902883-8-3
   2. Lata J., Dítě P. Refractory ascites and spontaneous bacterial peritonitis. In: Halberg F, Kenner T, Fišer B. edit. The importance of chronobiology in diagnosis and therapy of internal diseases. S. 151 – 158. Universitas Masarykiana Brunensis, 2002, ISBN 80-7013-352-X
   3. Lata J.. Hepatorenální syndrom. In: Dítě P. Akutní stavy v gastroenterologii. Galen 2005, s 185-190. ISBN 80-7262-305-2
   4. Lata J.. Projevy portální hypertenze v trávicím traktu. In. Tacheci I. Edit: Kapslová endoskopie s. 218 – 224. Nukleus HK, Hradec Králové 2008, ISBN 978-80-87009-45-1
   5. Šafka V, Lata J.. Patofysiologie jaterního selhání In: Trunečka P, Adamec M. Transplantace jater, Karolinum 2009, Praha ISBN 978-80-246-1671-1
   6. Lata J., Vaňásek T. Akutní jaterní selhání. Ascites a spontánní bakteriální peritonitida. In: Ehrman J, Hůlek P edit. Hepatologie, Grada 2010, s.186-192. s.212-230 ISBN 978-80-247-3118-6
   7. Dítě P, Lukáš M, Lata J.., Vaňásek T., Ďuricová D. Gastroenterologie. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2010. s. 372-457. ISBN 978-80-7387-423-0
  3. Spoluautor - zahraniční
   1. Lata J.. Chronic Liver Diseases as Liver Tumor Precursors. In. Dítě P, Krejs GJ, Malfertheiner P, Tulassay Z. From Chronic inflamation to Cancer. S.596-599. Karger 2010 ISBN 978-3-8055-9663-4
 4. Pedagogické publikace
  1. Učebnice
   1. Dítě P, Wechsler J, Novotný I, Lata J., Hertlová M, Zbořil V, Hep A, Dolina J, Piskač P, Ševčík P. Gastroenterologická problematika v intenzivní medicíně. In: Ševčík P, Černý V, Vítovec J, editors. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2000: 121 – 148. ISBN 80-7262-042-8 Praha: Karolinum, ISBN 80-246-0107-9.
   2. Dítě P, Wechsler J, Novotný I, Lata J., Hertlová M, Zbořil V, Hep A, Dolina J, Piskač P, Ševčík P. Gastroenterologická problematika v intenzivní medicíně. In: Ševčík P, Černý V, Vítovec J, editors. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2003: 121 – 148. Praha: Karolinum, rozšířené vydání v r. 2003, ISBN 80-7262-203-X
   3. Lata J., Husová L. Hepatologie. In. Souček M, Špinar J, Svačina P a kol. Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha: Grada Avicenum 2005: s. 231-240. ISBN 80-247-1367-5
   4. Lata J.. Hepatologie. In Dítě P. editor. Vnitřní lékařství Galén, 2007: s. 311 – 332. ISBN 978-80-7262-496-6
   5. Lata J.. Vyšetření břicha. In: Špinar J. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada Publishing. 2008: s.89-114 ISBN 978-80-247-1749-4.
   6. P.Dítě, M.Lukáš, J.Lata. Gastroenterologie. In. Češka R. a kol. Interna. Triton 2010: 372-457 Dítě P, Lata J.. Vyšetření břicha. Vyšetření jater. Vyšetření žlučníku, žlučových cest a slinivky. ISBN 978-80-7387-423-0
  2. Skripta
   1. Lata J.. Nemoci jater. In: Dítě P editor. Gastroenterologie, Brno, MU, 2000: 120-147. ISBN 80-210-2379-1
   2. Lata J., Onemocnění jater. In. Zicha J editor. Rukověť základů praktické interny, Brno, MU, 2001,: 67-72 ISBN 80-210-2561-1
   3. Lata J.. Hepatologie. In Dítě P. editor. Vnitřní lékařství II, Brno, MU, 2005: 393-418 ISBN 80-210-3672-9