prof. PhDr.
Petr Fiala
, Ph.D., LL.M.


Emeritní rektor Masarykovy univerzity

Petr Fiala

Prof. MUDr.
Jan Žaloudík
, CSc.

Emeritní děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně
Senátor Parlamentu České republiky

Jan Žaloudík

Jiří Nekvasil

Ředitel Národního divadla moravskoslezského
Člen umělecké rady fakulty umění Ostravské univerzity

Jiří Nekvasil

Prof. MUDr.
Marcela Kopáčová
, Ph.D.

Přednostka II. interní gastroenterologické kliniky,
Lékařská fakulta HK, Univerzita Karlova

Marcela Kopáčová

Prof. MUDr.
Pavel Ševčík
, CSc.

Přednosta Kliniky intenzivní péče a resuscitace FN Ostrava

Pavel Ševčík

Jan Žemla

Ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava

Jan Žemla

Professor Joseph Hamill, Ph.D.

Professor, University of Massachusetts Amherst
Associate Dean for Research, School of Public Health and Health Sciences
Visiting Professor, University of Ostrava

Joseph Hamill

Professor Gareth Irwin


Professor, Cardiff Metropolitan University
Visiting Professor, University of Ostrava

Gareth Irwin

Ing. Tomáš Blumenstein

předseda Mensy ČR

Tomáš Blumenstein

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

Ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha

Aleš Herman

Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc, FCMA

Vedoucí Katedry interních oborů Lékařské fakulty UK
v Hradci Králové

Jan Bureš

Dan Bárta

Zpěvák a student bakalářského studia PřF OU

Dan Bárta