Petr Handl


Jakožto absolvent Ostravské univerzity dlouhodobě sleduji její rozvoj a velmi mě těší, že za dobu, kdy v jejím čele coby rektor stojí pan profesor Lata, tato instituce nekostnatí, ale naopak si získává renomé moderní vzdělávací instituce. Pokud to bude do budoucna znamenat příliv dalších mladých lidí hledajících kvalitní vzdělání a zajímavé pracovní příležitosti do našeho regionu, bude to jedině dobře. Proto podporuji pana profesora Latu v jeho zájmu i nadále vést Ostravskou univerzitu a opět se ucházet o post rektora.

Mgr. Petr Handl
prezident klubu HC Vítkovice Ridera


Petr Koudela


Dolní VÍTKOVICE jsou areál v centru Ostravy, kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Teď se industriální komplex změnil na jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum s nadregionálním dosahem. Dennodenně slouží malým i velkým obyvatelům Ostravy i turistům ze všech koutů světa.

Nevzdáváme se ambicí a původní myšlenky být do budoucna i zázemím a plnohodnotnou infrastrukturou pro univerzity. Byť jsme se v tomto ohledu v Ostravě příliš neposunuli, v osobě pana profesora Jana Laty vidím člověka schopného vnímat a debatovat.

Zároveň taky i především skvělého představitele a reprezentanta Ostravské univerzity. Spolupráce s ním si i lidsky velmi vážím a podporuji jeho kandidaturu na post rektora.

Petr Koudela
výkonný ředitel Dolní oblasti Vítkovice


Tomáš Macura


Kvituji, že Ostravská univerzita pod vedením pana rektora Jana Laty jde správným směrem a nabírá na prestiži. Mám radost ze společných projektů, které jsou v zájmu univerzity i města. S potěšením jsem proto přijal rozhodnutí pana Laty pokusit se obhájit rektorský mandát na další období. Jeho volbu osobně podporuji.

Tomáš Macura
primátor statutárního města Ostravy


Jiří Nekvasil


Ostravská univerzita pod vedením svého současného rektora Jana Laty prošla velkou pozitivní proměnou. Stala se v Ostravě viditelnou, otevřenou a spolupracující, stává se více a více organickou součástí života Ostravy a respektovaným akademickým prostředím. S radostí přijímám to, co jsem od počátku považoval jako ředitel největší a nejstarší kulturní instituce v Ostravě - Národního divadla moravskoslezského - za velmi potřebné a vzájemně inspirující. Spojení a prolínání aktivit velkého divadla a univerzity nyní funguje, je našim oboustranným zájmem a čím dále více konkrétní realitou. A je to tak správně. A to jsme teprve na začátku našich plánů. Operní Akademie Ostrava - jedinečný společný projekt spolupráce Fakulty umění a její katedry zpěvu a opery Národního divadla moraskoslezského, který v letošní sezóně (pro univerzitu akademickém roce 2018/2019) je toho hmatatelným důkazem. Pod vedením Jana Laty udělala Ostravská univerzita velkou cestu dopředu. Byl bych velmi rád za sebe i za divadlo, kdyby byl Jan Lata rektorem zvolen i pro další období! Ostrava i Ostravská univerzita si to zaslouží a potřebují!

Jiří Nekvasil
ředitel Národního divadla moravskoslezského


Vladimír Polák


Jsem součástí kultury v Ostravě více než dvacet let a poslední dobou i z pozice komunálního politika. Mám radost z toho, že Ostravská univerzita není jen uzavřenou vzdělávací institucí, ale že se aktivně zapojuje do kulturních projektů a je součástí kulturního života v Ostravě. Byl bych rád, kdyby záštita tohoto nastaveného směru univerzity byla opět v osobě pana prof. MUDr. Jana Laty CSc. coby rektora.

Vladimír Polák
ostravský herec a zastupitel


Marie Rottrová


Podporuji Jana Latu ve funkci rektora Ostravské univerzity. Je to vizionář stojící nohama pevně na zemi. Diplomat, který vždy jedná v zájmu instituce. A člověk, který svou otevřeností a vstřícností vede Ostravskou univerzitu správným směrem. Byla bych ráda, aby nejen univerzita, ale celé město i kraj mohlo dále čerpat z pozitivní energie, kterou nyní Ostravská univerzita oplývá.

Marie Rottrová
zpěvačka


Jan Skipala


Vážený pane rektore, v návaznosti na spolupráci se Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska a spolupráci s Hospodářskou komorou MSK dovolte, abych vyslovil poděkování za dosavadní spolupráci a současně Vás podpořil ve volbě rektora Ostravské univerzity pro další funkční období, čímž bude zajištěná kontinuita naší dosavadní spolupráce.

Ing. Jan Skipala, Ph.D.
prezident Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska
a místopředseda Krajské hospodářské komory MSK


Břetislav Šafarčík


V souvislosti s naplněním funkčního období pana rektora prof. MUDr. Jana Laty, CSc. bych se chtěl vyjádřit, jako člen správní rady, k jeho působení v čele OU a tím podpořit jeho opětovné zvolení rektorem.

Pan rektor se především výrazně zasloužil o zviditelnění OU v očích veřejnosti a podnítil zájem studovat na OU. Rozhodujícím způsobem se podílel na definování nových vizí a směrů rozvoje univerzity. Dle mého názoru dosáhl výborných výsledků při prosazování kvality pedagogických procesů při určování strategie uplatňování nových produktů a moderních metod s cílem dosáhnout vyšší výkonnosti OU.

Vysoce hodnotím jeho úsilí o získání dotačních prostředků z příslušných operačních programů na stavbu nové Fakulty umění a budovy Centra zdravého pohybu. Myslím si, že pan profesor MUDr. Jan Lata, CSc., je osobností, která dává záruku dalšího rozvoje OU a naplňování vizí, které jsou před ní.

Ing. Břetislav Šafarčík, Ph.D.
člen správní rady OU


Tomáš Šiřina


Když jsem před lety studoval Pedagogickou fakultu v Ostravě, nenapadlo by mě, že se jednou promění v tak významnou instituci, jakou je dnes Ostravská univerzita. Pořád se rozvíjí, pořád se v ní něco děje. Mělo by to tak být i nadále, proto podporuji Jana Latu ve funkci rektora i na další volební období.

Mgr. Tomáš Šiřina
ředitel ostravského studia České televize


Jan Žemla


Mám to štěstí, že mohu dění na Ostravské univerzitě sledovat jako člen její Vědecké rady i jako člen Umělecké rady Fakulty umění. Jsem přesvědčen o tom, že OSU pod vedením prof. Jana Laty učinila obrovský posun kupředu a jsem mile překvapen, že se tak děje i v humanitních a uměleckých oborech přesto, že původní profesní zaměření prof. Laty směřuje spíše k přírodním vědám. Z toho důvodu vítám a podporuji jeho kandidaturu pro další období.

Jan Žemla
ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava